WMS - vismaz 25 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidējā izglītošanās laika indekss 1x1 km režģa šūnās, 2011
Izvēlētā organizācija: CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Īss apraksts:
WMS, kas attēlo vismaz 25 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidējā izglītošanās laika indeksu 1x1 km režģa šūnās (pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem). Informācija par vidējā izglītošanās laika indeksu: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/dati/TautasSk/Kartes/Izglitiba/videja_izglitosanas_laika_indeksa_aprekinasana.pdf.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Tiešsaites pakalpojums
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums tiek pieprasīts portālā Geolatvija.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://geolatvija.lv/geo/#/
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts portālā Geolatvija.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://geolatvija.lv/geo/#/