Zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojums ir īslaicīgs sociālais pakalpojums, kas nodrošina personai naktsmītni un personīgās higiēnas iespējas.
Pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā vai kura nonākusi krīzes situācijā (persona nespēj sevi nodrošināt ar pajumti).
Ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, personai pakalpojumu ir tiesības saņemt ne ilgāk par piecām dienām sešu mēnešu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma  pieprasītājs patversmē uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti; ja persona to nevar uzrādīt objektīvu apstākļu dēļ, personu uzņem nakts patversmē bez personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas).
Persona, kura zemākā līmeņa nakts patversmes pakalpojumu vēlas saņemt atkārtoti, iesniedz izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta, kas izsniegta ne agrāk kā gadu no pakalpojuma pieprasīšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Nakts patversme
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 6 34 85270
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personai tiek nodrošināta naktsmītne un personīgās higiēnas iespējas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Nakts patversme
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 6 34 85270
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki