Dati par ārējo tirdzniecību - importu un eksportu
Izvēlētā organizācija: CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Īss apraksts:
Importa (vai eksporta) dati atbilstīgi Kombinētās nomenklatūras kodam.
Importa (vai eksporta) dati atbilstīgi Kombinētās nomenklatūras kodam sadalījumā pa valstīm.
Importētāju vai eksportētāju saraksts atbilstīgi norādītajiem kritērijiem.
Importa vai eksporta statistika par norādīto valsti sadalījumā pa Kombinētās nomenklatūras sadaļām
Saņēmēji:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesakām Jums sūtīt informācijas pieprasījumu CSP. Pasūtījumu varat sūtīt pa pastu uz adresi Rīgā vai pa e-pastu. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un juridiskās personas - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti, juridiskā adrese, tālrunis. Jānorāda, Kombinētās nomenklatūras kodi un nepieciešamais periods.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@csb.gov.lv
Telefons 67366922
Cits Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@csb.gov.lv
Telefons 67366922
Cits Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301