Izziņa par izpildīto būvdarbu apjomu un izziņa par neto apgrozījumu
Izvēlētā organizācija: CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Īss apraksts:
Sniegt uzņēmumam izziņu par tā darbību kā apliecinājumu, lai to iesniegtu konkursos, tiesās utt.
Neto apgrozījums – ieņēmumi no pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.
Būvdarbi - būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskās personas un to pārstāvji
Maksimālais termiņš (darba dienās):
4
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāveic informācijas pieprasījums, kurā norādīts periods, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Iesniegumā jābūt iesniedzēja parakstam. Vēlams uzrādīt Jums vēlamo apmaksas veidu - vai apmaksu veiksiet skaidrā naudā vai ar bezskaidras naudas norēķinu CSP Informācijas centrā, vai arī ar bankas starpniecību, kā arī vēlamo saņemšanas veidu - pa pastu vai LR CSP Informācijas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@csb.gov.lv
Telefons 67366922
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67366922