Neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamas zemes iznomāšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Neapbūvētas Alūksnes novada pašvaldībai piederošas, piekritīgas vai rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Maksimālais termiņš - 30 darba dienas, izsoles gadījumā - 60 darba dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Alūksnes novada pašvaldībai adresētu iesniegumu var iesniegt:
• klātienē;
• pa pastu;
• elektroniskā veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi dome@aluksne.lv, izmantojot personas e-adresi vai e-pakalpojumu www.latvija.lv "Iesniegums iestādei".

Iesniegumā norādāmās ziņas:
• adresāts;
• iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs saziņai ar iesniedzēju;
• iesniegumā norādāma nomājamā zemesgabala vai tā daļas nosaukums, kadastra apzīmējums, platība, zemes nomāšanas laikā plānotā darbība;
• norāde, kā iesniedzējs vēlas saņemt atbildi – personīgi, pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsviķu pagasta pārvalde
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Jaunannas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsviķu pagasta pārvalde
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Jaunannas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301