Apbūvētas Alūksnes novada pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes iznomāšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes iznomāšana uz zemesgabala esošo ēku (būvju) īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, vai lietotājiem. Pakalpojuma saņēmēji var būt ēku (būvju) īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji, jebkura fiziska, juridiska persona.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Saņēmēji var būt ēku (būvju) īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Alūksnes novada pašvaldībai adresētu iesniegumu var iesniegt:
• klātienē;
• pa pastu;
• izmantojot personas e-adresi
• elektroniskā veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu;
• elektroniski nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi dome@aluksne.lv.

Iesniegumā norādāmās ziņas:
• adresāts;
• iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs saziņai ar iesniedzēju;
• iesniegumā norādāma nomājamā zemesgabala adrese, kadastra apzīmējums, platība, zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, dokumenti, kas apliecina personas īpašumtiesības uz ēkām (būvēm) ;
• norāde, kā iesniedzējs vēlas saņemt atbildi – personīgi, pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi, pa e-pastu, uz personas e-adresi vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Pededzes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301