Zemes ierīcības projektu apstiprināšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu apstiprināšana. Pakalpojuma saņēmējs ir zemes ierīcības projekta izstrādātājs.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saskaņā ar Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 25.punktu, sertificēts zemes ierīkotājs zemes ierīcības projektu apstiprināšanai iesniedz pašvaldībā elektroniski, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu un apstiprinātu ar laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts dome@aluksne.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc projekta apstiprināšanas elektroniski iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai lēmumu par projekta apstiprināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus