Zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu nepieciešamības izvērtēšana un zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšana. Pakalpojumu var saņemt Zemesgrāmatā reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieks vai īpašnieka pilnvarotā persona.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pakalpojuma saņēmējam jāraksta iesniegums, tam jāpievieno zemes gabala sadalīšanas priekšlikuma skice (parakstīta),  kopīpašuma gadījumā uz skices parakstās visi kopīpašnieki.
2. Iesniegumā jānorāda:
Iesniedzēja dati, tālruņa numurs, sadalāmās zemes vienības administratīvā teritorija, kadastra apzīmējums, atdalāmā zemes gabala platība, priekšlikums jaunā īpašuma nosaukumam, ja zemes ierīcības projekta rezultātā vēlas veidot jaunu īpašumu.
3. Robežu pārkārtošanas gadījumā nepieciešami visu iesaistīto zemes gabalu īpašnieku iesniegumi un parakstīta zemes gabalu robežu pārkārtošanas skice.
4. Dokumenti tiek iesniegti pašvaldībā klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
5. Citi dokumenti, kas iesniedzami pakalpojuma saņemšanai:
1. Pilnvaras kopija, ja pakalpojuma saņemšanai norīkots pilnvarnieks;
2. Ja īpašums apgrūtināts ar atsavināšanas vai sadalīšanas aizliegumu, aizlieguma licēja rakstiska atļauja.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas sēdē tiek pieņemts lēmums par zemes ierīcības projekta nosacījumu izsniegšanu.
2. Lēmums saņemams atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Alūksnes novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301