Izziņa par būvniecības izmaksu indeksu
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Būvdarbu izmaksu indekss (BII) raksturo izpildīto būvdarbu izmaksu līmeņa izmaiņas noteiktā laika periodā. Aprēķinot BII, tiek salīdzinātas izmantoto būvmateriālu cenas, būvniecībā nodarbināto strādnieku darba samaksa, izmaksas celtniecības mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
4
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sūtiet informācijas pieprasījumu uz e-pastu info@csb.gov.lv vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei,  Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001. Pieprasījumā svarīgi ir norādīt periodu, par kuru nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Vēlams norādīt Jums vēlamo saņemšanas un apmaksas veidu: a) uz e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, maksājot ar pārskaitījumu, b) pa pastu, maksājot ar pārskaitījumu c) CSP Informācijas centrā, maksājot uz vietas vai ar pārskaitījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@csb.gov.lv
Telefons 67366922
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšanas veidi - pa e-pastu, pastu vai CSP Informācijas centrā (Lāčplēša ielā 1, Rīgā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67366922