Atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai izmēģinājumu dzīvnieku audzētājs, piegādātājs un lietotājs varētu nodrošināt atbilstošu izmēģinājumu dzīvnieku turēšanu un kopšanu, kā arī īstenot izmēģinājumu projektus un saņemt atļauju dzīvnieka izmantošanai procedūrā, tam ir jānozīmē atbildīgā persona šo darbību īstenošanai. Šai personai ir jābūt ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, kā arī tai ir jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Izmēģinājuma projekta atbildīgās personas atļauja
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1