Pabalsts personu apliecinoša dokumenta saņemšanai (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Pabalstu personu apliecinoša dokumenta saņemšanai bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, ir tiesīga saņemt persona bez ienākumiem, kura saņem Naktspatversmes pakalpojumu vai persona, kura nonākusi krīzes situācijā, ja personu apliecinošais dokuments ir zudis vai kļuvis lietošanai nederīgs un par to rakstiski ziņots Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.
Pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz:
• iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot pamatojumu pabalsta saņemšanai;
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņu par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta saņemšanai;
• Valsts policijas izziņu vai citus dokumentus, kas pamato personu apliecinoša dokumenta nepieciešamību.
Piešķirto pabalstu izmaksā, pārskaitot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kontu Valsts kasē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.  Atbalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam Dienestā jāiesniedz iesniegums, ienākumu un izdevumu apliecinošu un citu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), ja tie nepieciešami pabalsta saņemšanai un nav Dienesta rīcībā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
Nakts patversme
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki