Krīzes centrs bērniem (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Krīzes centra pakalpojums bērniem ir ar izmitināšanu, ko sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"", uz laiku līdz 60 diennaktīm, ar iespēju pagarināt tā sniegšanas laiku līdz sešiem mēnešiem.
Pakalpojums tiek nodrošināts krīzes situācijā nonākušiem bērniem, bērniem no ģimenēm, kurās ir krīzes situācijas vai sociālo apstākļu dēļ ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, bērni, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības.
Krīzes centrs bērniem nodrošina pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, diennakts aprūpe, bērna vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe, obligātā izglītība), sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, vispusīgu attīstību un audzināšanu, iespēju bērna un ģimenes atkalapvienošanai. Bērnam tiek nodrošināta:
• izmitināšana un droša vide, naktsmītne un diennakts uzturēšanās;
• duša, tualete ar roku mazgātni;
• koplietošanas telpa ar galdu un krēsliem, aprīkota virtuve;
• plaukti drēbju, apavu un personīgo mantu uzglabāšanai, gultasveļa, dvieļi un higiēnas un mazgāšanas līdzekļi, gultas veļas maiņa atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi 10 dienās;
• sociālo prasmju novērtēšana, pilnveidošana un attīstīšana, individuālās un grupu nodarbības psihosociālā atbalsta sniegšanai;
• vispārējās izglītības procesa nepārtrauktība;
• bērna vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstoša ēdināšana vismaz četras reizes dienā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu bērnam piešķir, pamatojoties uz Valsts policijas, bāriņtiesas lēmumu vai iesniegumu, vienpersonisku bāriņtiesas priekšsēdētāja lēmumu vai bērna lūgumu, ja viņš ierodas krīzes centrā un pastāv augsts risks bērna drošībai un veselībai.
Pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs