E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē"
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju pakalpojuma lietotājam bez maksas pārbaudīt Iedzīvotāju reģistra datos, vai personai ar lietotāja norādīto personas kodu ir vai nav spēkā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta lietotāja norādītajā dzīvesvietas adresē. Izmantojot pakalpojumu, norāda tās personas kodu un precīzu adresi, par kuru nepieciešams saņemt apstiprinājumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska persona, kurai ir iespēja autentificēties e-pakalpojumam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Personas kodu atbilstība vienai personai"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Izziņa no Iedzīvotāju reģistra
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Manā īpašumā deklarētās personas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Vēstules pārsūtīšana meklējamai personai