E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē"
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju pakalpojuma lietotājam bez maksas pārbaudīt Iedzīvotāju reģistra datos, vai personai ar lietotāja norādīto personas kodu ir vai nav spēkā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta lietotāja norādītajā dzīvesvietas adresē. Izmantojot pakalpojumu, norāda tās personas kodu un precīzu adresi, par kuru nepieciešams saņemt apstiprinājumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska persona, kurai ir iespēja autentificēties e-pakalpojumam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Pakalpojuma lietotājs saņem tikai apstiprinājumu vai noliegumu pakalpojuma lietotājam zināmajai informācijai. Adrese jānorāda manuāli atbilstoši Valsts adrešu reģistrā reģistrētai adresei (www.kadastrs.lv).
Normatīvie akti
Fizisko personu datu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 20.04.2000)
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 24.09.1998)
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 01.07.2003)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 23.02.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.08.2019