Izmaiņas organizācijas darbībā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina izmaiņu ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā par biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību, arodbiedrību apvienību, arodbiedrības patstāvīgo vienību, politisko partiju reģistrā par politisko partiju, politisko partiju apvienību, reliģisko organizāciju reģistrā par reliģisko organizāciju, reliģiskās organizācijas iestādi, katoļu baznīcas  publisko tiesību juridisko personu, masu informācijas līdzekļu reģistrā par masu informāciju līdzekli, šķīrējtiesu reģistrā par šķīrējtiesu, pārstāvniecību reģistrā par ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecību atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojums ir saistošs visām organizācijām, kas ir reģistrējušas savu darbību biedrību un nodibinājumu reģistrā, politisko partiju reģistrā, reliģisko organizāciju reģistrā, masu informāciju līdzekļu reģistrā, šķīrējtiesu reģistrā vai pārstāvniecību reģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Reliģiskās organizācijas un reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas termiņš ir 2 mēneši. Jaunas pārstāvniecības reģistrācijai termiņš ir 15 dienas. Samaksājot valsts nodevu divkāršā vai trīskāršā apmērā, attiecīgi lēmums par jaunas pārstāvniecības reģistrāciju tiek pieņemts 4 vai 1 darba dienā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Valsts nodevas apmaksa
Pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai tā iesniegšanas laikā ir jāveic valsts nodevas apmaksa.

Valsts nodevu samaksāt ir iespējams ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, pasts u.c.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieteikuma par izmaiņām organizāciju darbībā iesniegšana
Lai veiktu izmaiņas biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību, arodbiedrības patstāvīgo vienību, arodbiedrību apvienību darbībā, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/nodibinajums/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/arodbiedriba-vai-arodbiedribu-apvieniba/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/arodbiedribas-patstaviga-vieniba/

Lai veiktu izmaiņas politisko partiju vai politisko partiju apvienību darbībā, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/politiska-partija/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/partiju-apvieniba/
Lai veiktu izmaiņas reliģisko organizāciju, reliģiskās organizācijas iestāžu vai Katoļu baznīcas publisko tiesību juridisko personu darbībā, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/religiska-organizacija/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/religiskas-organizacijas-iestade/
Lai veiktu izmaiņas masu informācijas līdzekļu darbībā, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/masu-informacijas-lidzekli/
Lai veiktu izmaiņas pārstāvniecību darbībā, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/arvalstu-parstavnieciba/
Lai veiktu izmaiņas šķīrējtiesu darbībā, nepieciešamā informācija atrodama https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/skirejtiesas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@ur.gov.lv
Pasts Uzņēmumu reģistrs
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67031703
Fakss: 67031793
Cita kontaktinformācija: e-adrese saziņai: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000270634
Darba laiki
3. solis / Reģistrācija, publikācijas ievietošana "Latvijas Vēstnesī".
Valsts notārs veic dokumentu izskatīšanu, lēmuma pieņemšanu, publikācijas nosūtīšanu oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis" (gadījumos, kad normatīvie akti paredz publikāciju).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Lēmuma izsniegšana
Tiek izsniegts valsts notāra pieņemtais lēmums par organizācijas izmaiņu reģistrēšanu, atlikšanu vai atteikumu reģistrēt izmaiņas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@ur.gov.lv
Pasts Uzņēmumu reģistrs
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67031703
Fakss: 67031793
Cita kontaktinformācija: e-adrese saziņai: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000270634
Darba laiki