Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa). Būvdarbu pabeigšana (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pēc ēkas vai telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz Apliecinājuma kartes II daļu – Būvdarbu pabeigšana.
Būvvalde pēc apsekošanas veic atzīmi Apliecinājuma kartē, akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Šāda kārtība attiecas uz vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšanu:
- pirmās grupas publiskām ēkām (vai to daļām),
- otrās vai trešās grupas ēkām (vai to daļām).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pasūtītājs iesniedz Būvvaldē (no 2020. gada 1. janvāra tikai Būvniecības informācijas sistēmā)  Apliecinājuma kartes II daļu - Būvdarbu pabeigšana; Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Apliecinājuma kartē akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Aizpildīta "Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu. II daļa"

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) vai Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv) (no 2020. gada 1. janvāra tikai BIS sistēmā)
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc Apliecinājuma kartes II daļas iesniegšanas un reģistrācijas Būvvalde piecu darba dienu laikā veic atzīmi Apliecinājuma kartē par to, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

No Būvvaldes puses parakstītos dokumentus iespējams saņemt:
- klātienē (uzrādot pasi vai ID karti (pilnvarotai personai – pilnvaru)),
- e-pastā uz norādīto e-pasta adresi (tādā gadījumā, ja dokumenti tiek arī elektroniski iesniegti).
Ja tiek pieņemts lēmums neveikt atzīmi Apliecinājuma kartē, atteikums kopā ar iesniegtajiem dokumentiem tiek izsniegts klātienē vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LPPI Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04725
Fakss: 6 34 04429
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvaldes pasts
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: