Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa). Būvdarbu pabeigšana (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pēc ēkas vai telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz Apliecinājuma kartes II daļu – Būvdarbu pabeigšana.
Būvvalde pēc apsekošanas veic atzīmi Apliecinājuma kartē, akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Šāda kārtība attiecas uz vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšanu:
- pirmās grupas publiskām ēkām (vai to daļām),
- otrās vai trešās grupas ēkām (vai to daļām).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Apliecinājuma karte – II daļa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informatīvs dokuments