Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Vienkāršota atjaunošana ir ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi vai koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Liepājas pilsētas būvvaldē viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Liepājas pilsētas Būvvaldē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Dokumentu juridiskā spēka likums
(Saeima; likumi; 01.07.2010)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 916; 15.10.2010)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 01.10.2014)
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(Liepājas pilsētas dome; noteikumi; 8; 16.02.2012)
Uzziņas par pakalpojumu
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2021