Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulību reģistrācija (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā:
1) līgavaiņa un līgavas noteiktas formas kopīgs iesniegums, kas parakstīts klātienē. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs;
2) pases vai ID kartes;
3) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - vēlama laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu vai bijušā laulātā miršanas apliecība;
4) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauja.
5) Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam valsts valodā. Latvijas pilsoņiem vai iedzīvotājiem, ja viņi dzīvo ārzemēs, iespējams attiecīgās valsts Latvijas vēstniecībā saņemt izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, kuru, savukārt, iesniedz Latvijas dzimtsarakstu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65023466
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Apmaksa
Ogres novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi no 2020. gada 1. marta:

-Laulības reģistrācijas ceremonija Tradīciju zālē darba dienās* - 15.00 EUR.

-Laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija Tradīciju zālē, izmantojot instrumentālo un vokālo darba grupu*:
Ja viena vai abu laulāto deklarētā dzīvesvieta Ogres novadā - 30.00 EUR;
Ja laulāto deklarētā dzīvesvieta citā novadā - 50.00 EUR.

-Laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā piemērotā vietā* - 105.00 EUR.

*Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (Apmeklētāju pieņemšanas centrs)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65071160
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulību reģistrācija notiek personām klātesot.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65023466
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki