Mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts tirdzniecībai piedāvāt mēslošanas līdzekļus un substrātus, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ražoti vai laisti brīvā apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā, vai ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.
Lai Latvijā tirgotu šādu mēslošanas līdzekli vai substrātu, ievedējs vai ražotājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā Ministru kabineta 01.09.2015.  noteikumu Nr. 506 34. punktā norādītos dokumentus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo vai ieved mēslošanas līdzekli vai substrātu, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem un substrātiem ražots vai laists brīvā apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kurš ražots kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms mēslošanas līdzekļa un substrāta pirmreizējas izvietošanas Latvijas tirgū

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 20 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem