Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā (Daugavpils novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Augšdaugavas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērnu uzņemšana iestādēs notiek visu gadu. Vecākiem vai aizbildņiem jāvēršas attiecīgajā Daugavpils novada izglītības iestādē, ņemot līdzi sekojošus dokumentus:
1. iesniegums par bērna uzņemšanu iestādē;
2. bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu;
3. medicīniskā karte (veidlapa  Nr. 026/u);
4. bērna profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa Nr. 063/u) dublikāts;
5. bērniem speciālās  izglītības  programmās – valsts  vai  pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopija;
6.  vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biķernieku pamatskola
Kalupes pamatskola
Laucesas pamatskola
Lāču pamatskola
Medumu internātpamatskola
Parādīt visus...
2. solis / Apstrādes solis
Aizpildīto iesniegumu iestādes vadītājs vai ar vadītāja rīkojumu noteikts iestādes darbinieks atbilstoši lietvedības prasībām reģistrē iesniegumu reģistrācijas žurnālā.  Bērna uzņemšanu iestādē noformē ar iestādes vadītāja rīkojumu, norādot apgūstamo programmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izglītības iestādes vadītājs telefoniski, pa pastu vai e-pastu paziņo vecākiem par pieņemto lēmumu un aicina ierasties klātienē attiecīgajā iestādē, ņemot līdzi personas apliecinošu dokumentu.
Iestādes vadītājs nodrošina bērna vecākiem iespēju iepazīties ar šādiem dokumentiem:
1. iestādes reģistrācijas apliecību;
2. iestādes nolikumu;
3. iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
4. licencētajām programmām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Biķernieku pamatskola
Kalupes pamatskola
Laucesas pamatskola
Lāču pamatskola
Medumu internātpamatskola
Parādīt visus...