Pabalsts pārtikas iegādei (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Pabalstu pārtikas iegādei ir tiesības saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai ģimenei (personai):
1) krīzes situācijā, ja tai objektīvu iemeslu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu un ja:
a) ienākumi uz katru ģimenes locekli iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 90 eiro;
b) persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos);
2) ārkārtas situācijā, kura izveidojusies stihiskas nelaimes rezultātā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1) iesniegumu (sk. “Iesniegums pārtikas iegādes pabalstam”), kuru parakstot persona dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts reģistros pieejamos datus par ģimeni (personu);
2) dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu pieprasītāja ģimenes tiesības saņemt pabalstu (pēc nepieciešamības).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu pārtika iegādei piešķir mantiskā veidā  un tā apmērs ir 45,- eiro vienai personai mēnesī, bet ne vairāk kā 200,- eiro vienai ģimenei mēnesī.

Pabalstu ģimenei (personai) ir tiesības saņemt līdz trim mēnešiem kalendārajā gadā, ja tā līdzdarbojas savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pabalstu pārtikas iegādei, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Atteikums tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki