Apbedīšanas pabalsts (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā adrese ir bijusi Liepājas pilsētā un:
1) par šo personu  nav tiesību saņemt  valsts apbedīšanas pabalstu (tiek piešķirts pabalsts līdz 300,- eiro);
2) par šo personu piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 300,- eiro (tiek piešķirta starpība starp 300 eiro un valsts izmaksāto pabalstu).

Apbedīšanas pabalsts ietver izdevumus par šādiem apbedīšanas pakalpojumiem: zārka iegāde, morga pakalpojumi, transporta pakalpojumi, pakalpojumi kapsētā (kapa rakšana, instrumentu noma, dvieļu komplekta izmantošana, nesēju-racēju pakalpojumi).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1) iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, pabalsta mērķi, izmaksas veidu);
2) rēķinu (ja par pakalpojumu nav samaksāts), kases čeku vai stingrās uzskaites kvīti (ja par pakalpojumu ir samaksāts). Izdevumus apliecinošajos dokumentos jābūt norādītam mirušās personas vārdam, uzvārdam un personas kodam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apbedīšanas pabalstu ieskaita pabalsta pieprasītāja kontā, izmaksā  kredītiestādē vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar preču pavadzīmi – rēķinu.

Ja pabalsts tiek atteikts, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski (ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi), norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus