Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksā pabalstu 50 % apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, kuras apmērā ir ieskaitīta arī piemaksa pie pensijas par līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrāto apdrošināšanas (darba) stāžu. Pabalstu izmaksā 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas (iestāžu izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksā vienreizējo pabalstu). Pabalstu var saņemt ja vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā ar pārdzīvojušo laulāto un pārdzīvojušais laulātais ir vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no mirušās personas nāves dienas. Ja iesniegums ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pabalstu ir ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.
Pabalsts mirušā laulātajam, kas tiek izmaksāts saskaņā ar attiecīgās iestādes izdienas pensijas likumu, jāpieprasa 12 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas (izņemot drošības iestāžu amatpersonas vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā - jāpieprasa 6 mēnešu laikā).

Lai pieprasītu pensiju, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...