Izmaiņu veikšana būvprojektā (Liepājas pilsētas Būvvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Būvprojekta izstrādes gaitā aizliegts veikt izmaiņas būves lietošanas veidā, bet izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā pieļaujamas, ievērojot Būvniecības likuma 16.panta 2.2 daļas noteikto.
Izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā:
1) nevar veikt izmaiņas būves lietošanas veidā;
2) var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc rakstiskas vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu vai būves lietošanas veidu;
3) izmaiņas ēkas fasādes risinājumā, būves novietojumā un būvapjomā pieļaujamas, ievērojot Būvniecības likuma 16.panta otrās 2. daļas noteikto.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Liepājas pilsētas Būvvaldē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodevām par būvatļaujas saņemšanu
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 4; 28.03.2001)
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Dokumentu juridiskā spēka likums
(Saeima; likumi; 01.07.2010)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 916; 15.10.2010)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 01.02.2014)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 01.10.2014)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 01.10.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2021