Jaunas organizācijas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina jaunas organizācijas (biedrība, nodibinājums, politiskā partija, politisko partiju apvienība, masu informācijas līdzeklis, arodbiedrība, arodbiedrību apvienība, arodbiedrības patstāvīgā vienība, reliģiskā organizācija, reliģiskās organizācijas iestāde, katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona, šķīrējtiesa, ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecība) reģistrāciju atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums domāts jebkurai personai, kas vēlas dibināt nevalstisko organizāciju vai masu informācijas līdzekli.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Reliģiskās organizācijas un reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas termiņš ir 2 mēneši. Jaunas pārstāvniecības reģistrācijai termiņš ir 15 dienas. Samaksājot valsts nodevu divkāršā vai trīskāršā apmērā, attiecīgi lēmums par jaunas pārstāvniecības reģistrāciju tiek pieņemts 4 vai 1 dienā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Valsts nodevas apmaksa
Pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai tā iesniegšanas laikā ir jāveic valsts nodevas apmaksa.
Valsts nodevu samaksāt iespējams ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību (banka, pasts u.c.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Reģistrācijas pieteikuma iesniegšana
1.Biedrības reģistrācijai:
1.1.Sagatavo dibināšanas dokumentus (skatīt Informāciju "Kā aizpildīt dokumentus” – zemāk  vai logā “Dokumenti un veidlapas”)
1.2. Iesniedz dokumentus elektroniski e-pakalpojumā, papīra formātā – pa pastu vai Uzņēmuma reģsitra pastkastē.
1.3.Atceries. Visi dokumenti, ko iesniedz reģistrēšanai, ir jāparaksta – vai pašrocīgi ar pildspalvu, vai elektroniski ar e-parakstu.

2.Nodibinājuma reģistrācijai:
2.1.Sagatavo dibināšanas dokumentus (skatīt Informāciju "Kā aizpildīt dokumentus” – zemāk  vai logā “Dokumenti un veidlapas”)
2.2. Iesniedz dokumentus elektroniski e-pakalpojumā, papīra formātā – pa pastu vai Uzņēmuma reģsitra pastkastē.
2.3.Atceries. Visi dokumenti, ko iesniedz reģistrēšanai, ir jāparaksta – vai pašrocīgi ar pildspalvu, vai elektroniski ar e-parakstu.

3.Arodbierības, arodbiedrību apvienības, arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācijai:
3.1.Sagatavo dibināšanas dokumentus (skatīt Informāciju "Kā aizpildīt dokumentus”)
3.2. Iesniedz dokumentus elektroniski e-pakalpojumā, papīra formātā – pa pastu vai Uzņēmuma reģsitra pastkastē.
3.3.Atceries. Visi dokumenti, ko iesniedz reģistrēšanai, ir jāparaksta – vai pašrocīgi ar pildspalvu, vai elektroniski ar e-parakstu.

4.Politiskās partijas, politisko partiju apvienības reģistrācijai:
4.1.Sagatavo dibināšanas dokumentus (skatīt Informāciju "Kā aizpildīt dokumentus”)
4.2. Iesniedz dokumentus elektroniski e-pastā info@ur.gov.lv, papīra formātā – pa pastu vai Uzņēmuma reģsitra pastkastē.
4.3.Atceries. Visi dokumenti, ko iesniedz reģistrēšanai, ir jāparaksta – vai pašrocīgi ar pildspalvu, vai elektroniski ar e-parakstu.

5. Reliģiskās organizācijas, reliģiskās organizācijas iestādes, Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas reģistrācijai:
5.1. Sagatavo dibināšanas dokumentus (skatīt informāciju "Kā aizpildīt dokumentus")
5.2. Iesniedz dokumentus elektroniski e-pakalpojumā, papīra formātā – pa pastu vai Uzņēmuma reģsitra pastkastē.
5.3.Atceries. Visi dokumenti, ko iesniedz reģistrēšanai, ir jāparaksta – vai pašrocīgi ar pildspalvu, vai elektroniski ar e-parakstu.

6.Masu informācijas līdzekļa reģistrēšanai:
6.1.Sagatavo dibināšanas dokumentus (skatīt informāciju "Kā aizpildīt dokumentus masu informācijas līdzekļa reģistrācijai (dibināšanai)"
6.2. Iesniedz dokumentus elektroniski e-pakalpojumā, papīra formātā – pa pastu vai Uzņēmuma reģsitra pastkastē.
6.3.Atceries. Visi dokumenti, ko iesniedz reģistrēšanai, ir jāparaksta – vai pašrocīgi ar pildspalvu, vai elektroniski ar e-parakstu.

7.Ārvalstu pārstāvniecības reģistrēšanai:
7.1.Sagatavo dibināšanas dokumentus (skatīt informāciju "Kā aizpildīt dokumentus")
7.2. Iesniedz dokumentus elektroniski e-pastā info@ur.gov.lv, papīra formātā – pa pastu vai Uzņēmuma reģsitra pastkastē.
7.3.Atceries. Visi dokumenti, ko iesniedz reģistrēšanai, ir jāparaksta – vai pašrocīgi ar pildspalvu, vai elektroniski ar e-parakstu.

8.Šķīrējtiesas reģistrēšanai:
8.1.Sagatavo dibināšanas dokumentus (skatīt informāciju "Kā aizpildīt dokumentus")
8.2. Iesniedz dokumentus elektroniski e-pastā info@ur.gov.lv, papīra formātā – pa pastu vai Uzņēmuma reģsitra pastkastē.
8.3.Atceries. Visi dokumenti, ko iesniedz reģistrēšanai, ir jāparaksta – vai pašrocīgi ar pildspalvu, vai elektroniski ar e-parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@ur.gov.lv
Pasts Uzņēmumu reģistrs
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67031703
Fakss: 67031793
Cita kontaktinformācija: e-adrese saziņai: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000270634
Darba laiki
3. solis / Reģistrācija, publikācijas ievietošana "Latvijas Vēstnesī".
Valsts notārs veic dokumentu izskatīšanu, lēmuma pieņemšanu, politiskas partijas, politisko partiju apvienību gadījumā publikācijas nosūtīšanu oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis", ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Lēmuma izsniegšana
Valsts notāra pieņemtais lēmums par organizācijas reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt organizāciju klientam tiek izsniegts klienta izvēlētajā kanālā.
Pēc reģistrācijas dati par organizāciju pieejami publiski - e-pakalpojumā Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@ur.gov.lv
Pasts Uzņēmumu reģistrs
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67031703
Fakss: 67031793
Cita kontaktinformācija: e-adrese saziņai: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000270634
Darba laiki