Jaunas organizācijas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina jaunas organizācijas (biedrība, nodibinājums, politiskā partija, politisko partiju apvienība, masu informācijas līdzeklis, arodbiedrība, arodbiedrību apvienība, arodbiedrības patstāvīgā vienība, reliģiskā organizācija, reliģiskās organizācijas iestāde, katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona, šķīrējtiesa, ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecība) reģistrāciju atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums domāts jebkurai personai, kas vēlas dibināt nevalstisko organizāciju vai masu informācijas līdzekli.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Reliģiskās organizācijas un reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas termiņš ir 2 mēneši. Jaunas pārstāvniecības reģistrācijai termiņš ir 15 dienas. Samaksājot valsts nodevu divkāršā vai trīskāršā apmērā, attiecīgi lēmums par jaunas pārstāvniecības reģistrāciju tiek pieņemts 4 vai 1 dienā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Izmanto registrs.ur.gov.lv
Uzņēmumu reģistrā dokumentus reģistrācijai iespējams iesniegt elektroniski. Lai saprastu, kurš elektroniskais iesniegšanas kanāls jāizvēlas – e-pakalpojums vai e-pasts - lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā https://www.ur.gov.lv/media/1530/elektronisko_pieteikumu_iesniegsanas_kanali.pdf
Paralēli arī tiek aktualizēta informācija pie katra reģistrācijas pakalpojuma apraksta https://www.ur.gov.lv/lv/registre/ > Reģistrē > Uzņēmumu vai komersantu/Organizāciju > SIA/biedrība u.c. > solis “Iesniedz dokumentus”
Uzņēmumu reģistra pakalpojumu portāla registrs.ur.gov.lv ietvaros iespējams iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par jauna komersanta (piem., SIA), uzņēmuma (piem., zemnieku saimniecība), organizācijas (piem., biedrība) vai līguma (piem., laulību līgums) reģistrāciju, kā arī pieteikt reģistrācijai izmaiņas (izņemot reorganizāciju), maksātnespēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu.
Instrukciju par e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un nosacījumiem pakalpojumu portālā atradīsi https://help.ur.gov.lv/
Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos, kā arī, ja nepieciešama informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, valsts nodevas apmēru, termiņiem, lūdzam zvanīt pa tālruni 67031703 vai rakstīt e-pastā:  pasts@ur.gov.lv.  Piesakot problēmu saistībā ar e-pakalpojuma lietošanu, jānorāda lietotāja vārds, uzvārds, incidenta datums un laiks, izmantotais interneta pārlūks.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Lēmuma izsniegšana
Valsts notāra pieņemtais lēmums par organizācijas reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt organizāciju klientam tiek izsniegts klienta izvēlētajā kanālā.
Pēc reģistrācijas dati par organizāciju pieejami publiski - e-pakalpojumā Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@ur.gov.lv
Pasts Uzņēmumu reģistrs
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67031703
Fakss: 67031793
Cita kontaktinformācija: e-adrese saziņai: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000270634
Darba laiki