Jaunas organizācijas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina jaunas organizācijas (biedrība, nodibinājums, politiskā partija, politisko partiju apvienība, masu informācijas līdzeklis, arodbiedrība, arodbiedrību apvienība, arodbiedrības patstāvīgā vienība, reliģiskā organizācija, reliģiskās organizācijas iestāde, katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona, šķīrējtiesa, ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecība) reģistrāciju atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums domāts jebkurai personai, kas vēlas dibināt nevalstisko organizāciju vai masu informācijas līdzekli.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Reliģiskās organizācijas un reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas termiņš ir 2 mēneši. Jaunas pārstāvniecības reģistrācijai termiņš ir 15 dienas. Samaksājot valsts nodevu divkāršā vai trīskāršā apmērā, attiecīgi lēmums par jaunas pārstāvniecības reģistrāciju tiek pieņemts 4 vai 1 dienā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Izmanto registrs.ur.gov.lv
Samaksa par  pakalpojuma soli: Izmanto registrs.ur.gov.lv
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu
Atvieglojumi:
Atbrīvojums no valsts nodevas samaksas par ierakstu izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā: 1) ja biedrībā apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 2) ja biedrības mērķis ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv un atbildes dokumentus izvēlas saņemt elektroniski, tad valsts nodevai par reģistrāciju un maksai par izziņas saņemšanu tiek piemērots 10% samazinājums.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Valsts nodeva par jaunas biedrības reģistrāciju Skaits 11,38 EUR 0,00 EUR 11,38 EUR
Valsts nodeva par jauna nodibinājuma reģistrāciju Skaits 11,38 EUR 0,00 EUR 11,38 EUR
Valsts nodeva par jaunas politiskās partijas reģistrāciju Skaits 27,03 EUR 0,00 EUR 27,03 EUR
Valsts nodeva par jaunas politisko partiju apvienības reģistrāciju Skaits 27,03 EUR 0,00 EUR 27,03 EUR
Valsts nodeva par jauna masu informācijas līdzekļa reģistrāciju Skaits 142,29 EUR 0,00 EUR 142,29 EUR
Valsts nodeva par jaunas arodbiedrības reģistrāciju Skaits 11,38 EUR 0,00 EUR 11,38 EUR
Valsts nodeva par jaunas arodbiedrības apvienības reģistrāciju Skaits 11,38 EUR 0,00 EUR 11,38 EUR
Valsts nodeva par jaunas arodbiedrības pastāvīgās vienības reģistrāciju Skaits 11,38 EUR 0,00 EUR 11,38 EUR
Valsts nodeva par jaunas šķīrējtiesas reģistrāciju Skaits 300,00 EUR 0,00 EUR 300,00 EUR
Valsts nodeva par jaunas reliģiskās organizācijas reģistrāciju Skaits 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
Valsts nodeva par jaunas reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju Skaits 35,57 EUR 0,00 EUR 35,57 EUR
Valsts nodeva par jaunas katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas reģistrāciju Skaits 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
Valsts nodeva par jaunas pārstāvniecības reģistrāciju Skaits 28,46 EUR 0,00 EUR 28,46 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodevas