Jaunas organizācijas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina jaunas organizācijas (biedrība, nodibinājums, politiskā partija, politisko partiju apvienība, masu informācijas līdzeklis, arodbiedrība, arodbiedrību apvienība, arodbiedrības patstāvīgā vienība, reliģiskā organizācija, reliģiskās organizācijas iestāde, katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona, šķīrējtiesa, ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecība) reģistrāciju atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums domāts jebkurai personai, kas vēlas dibināt nevalstisko organizāciju vai masu informācijas līdzekli.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Reliģiskās organizācijas un reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas termiņš ir 2 mēneši. Jaunas pārstāvniecības reģistrācijai termiņš ir 15 dienas. Samaksājot valsts nodevu divkāršā vai trīskāršā apmērā, attiecīgi lēmums par jaunas pārstāvniecības reģistrāciju tiek pieņemts 4 vai 1 dienā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Informācija
Kā aizpildīt dokumentus arodbiedrības patstāvīgās vienības reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus ārvalstu pārstāvniecības reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus jauna nodibinājuma reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus jaunas biedrības reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas reģistrācijai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus masu informācijas līdzekļa reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus politiskās partijas reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus politisko partiju apvienības reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus reliģiskās organizācijas reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Kā aizpildīt dokumentus šķīrējtiesas reģistrācijai (dibināšanai)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Rekvizīti maksājumiem
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informācija par publisko reģistru