Jaunas organizācijas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina jaunas organizācijas (biedrība, nodibinājums, politiskā partija, politisko partiju apvienība, masu informācijas līdzeklis, arodbiedrība, arodbiedrību apvienība, arodbiedrības patstāvīgā vienība, reliģiskā organizācija, reliģiskās organizācijas iestāde, katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona, šķīrējtiesa, ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvniecība) reģistrāciju atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums domāts jebkurai personai, kas vēlas dibināt nevalstisko organizāciju vai masu informācijas līdzekli.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Reliģiskās organizācijas un reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas termiņš ir 2 mēneši. Jaunas pārstāvniecības reģistrācijai termiņš ir 15 dienas. Samaksājot valsts nodevu divkāršā vai trīskāršā apmērā, attiecīgi lēmums par jaunas pārstāvniecības reģistrāciju tiek pieņemts 4 vai 1 dienā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Iespēja apstrīdēt valsts notāra pieņemto lēmumu, iesniedzot iesniegumu LR Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram 1 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
Atgādinājums
Pakalpojuma pieprasīšanai e-vidē ir nepieciešams dokumentus parakstīt ar drošu e-parakstu un laika zīmogu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Kontaktinformācija: Rīga, Pērses iela 2, Rīga, LV  - 1011, e-pasts: info@ur.gov.lv, tālr. 67 031 703, www.ur.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.08.2023