Ģimenes valsts pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Ģimenes valsts pabalsta apmērs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem pabalsts tiek saņemts.

Ģimenes valsts pabalstu izmaksā par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 16 gadu vecumam, kā arī par bērnu vecumā no 16 līdz 20 gadiem, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

Ja bērnam noteikta invaliditāte, tad papildus piešķir un izmaksā piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, un par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas izmaksā neatkarīgi no fakta, vai bērns mācās vai nemācās.

Vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, iespējams saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bērniem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas, taču ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no bērna viena gada vecuma. Piemaksu par bērnu ar invaliditāti jāpieprasa 24 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas. Pieprasot pabalstu vai piemaksu vēlāk, tos piešķir tikai par iepriekšējiem 24 mēnešiem pirms pabalsta vai piemaksas pieprasīšanas dienas.
Ja pabalsts par bērnu vienreiz jau ir piešķirts, tad otrreiz par citu atpakaļejošu laika periodu to vairs nepiešķir.

Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa.
Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības.
Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam.
Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, kā arī līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, tā legalizācija nav nepieciešama.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...