Ģimenes valsts pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Ģimenes valsts pabalstu izmaksā par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam, kā arī par bērnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

No 01.01.2021., ja bērnam noteikta invaliditāte, tad par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 15 gadu vecuma sasniegšanas izmaksā, neatkarīgi no fakta vai bērns mācās vai nemācās.

Ģimenes valsts pabalsta saņēmējam pienākas piemaksa par divu un vairāku bērnu – no viena līdz 20 gadu vecumam – audzināšanu. Piemaksas aprēķinā neieskaita bērnus, par kuriem ģimenes valsts pabalsts nav piešķirts.

Papildu piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta izmaksā par bērnu ar invaliditāti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas, taču ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna viena gada vecuma. Piemaksu par bērnu ar invaliditāti jāpieprasa 6 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas. Pieprasot pabalstu vai piemaksu vēlāk, tos piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta vai piemaksas pieprasīšanas dienas.

Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa.
Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības.
Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam.
Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, kā arī līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, tā legalizācija nav nepieciešama.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...