Produktu sertifikācija nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
PVD ir pilnvarots sertificēt pārtikas produktus to atbilstībai nacionālo pārtikas kvalitātes shēmu parsībām. Tas attiecas uz visiem uzņēmumiem, kuri vēlas savus saražotos produktus marķēt ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādēm “Zaļā karotīte” un “Bordo karotīte”.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Jebkurš pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums, kurš spēj izpildīt normatīvajos aktos noteiktos kritērijus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Dienests 10 darba dienu laikā izskata iesniegumu un vienojas par pārbaudes laiku. Pēc pārbaudes 10 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par sertifikāta izsniegšanu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Mēneša laikā Zemkopības ministrijai.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Sertifikācija pirms produkta marķēšanas uzsākšanas ir obligāta! Nesertificētu produktu marķēšanai nedrīkst lietot norādes “Zaļā karotīte” un “Bordo karotīte”.
Brīdinājums
Administratīvais sods par norādes nepamatotu lietošanu Eur 10 - 350 fiziskām personām un Eur 20 - 700 juridiskām personām.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.10.2021