Konsultācijas un vispārīgās informācijas saņemšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: OZOLNIEKU NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem (Ozolnieku novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz vai 7 dienu laikā atbild uz vienkāršiem pieprasījumiem;
10 dienu laikā, ja informāciju pieprasīts sniegt tikai elektroniskā veidā un tai nav nepieciešama papildu apstrāde;15 dienu laikā, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde un 30 dienu laikā, ja tāda ir nepieciešama.
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Elektronisks iesniegums www.latvija.lv. Vēršoties pašvaldībā klātienē, telefoniski vai epastā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada pašvaldība
Ozolnieku novada pašvaldības Ānes pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Branku pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Garozas pakalpojumju centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Salgales pagasta pārvalde
Pasts Vēstule (Ozolnieku novada pašvaldība)
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63050241
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē, pa tālruni, e-pastā vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada pašvaldība
Ozolnieku novada pašvaldības Ānes pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Branku pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Garozas pakalpojumju centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Salgales pagasta pārvalde
Pasts Vēstule (Ozolnieku novada pašvaldība)
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63050241
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki