Iesnieguma iesniegšana pašvaldībai
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: OZOLNIEKU NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās (Ozolnieku novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.  Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iedzīvotājam jāsagatavo iesniegums un jāiesniedz iestādei, izmantojot kādu no pieejamajiem kanāliem -  pašvaldībā klātienē, pa pastu, e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), elektronisks iesniegums www.latvija.lv. Ja nepieciešams pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktus
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada pašvaldība
Ozolnieku novada pašvaldības Ānes pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Branku pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Salgales pagasta pārvalde
Pasts Vēstule (Ozolnieku novada pašvaldība)
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63050241
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesnieguma autoram tiek sniegta atbilde viņa izvēlētajā veidā - klātienē, pa pastu vai e-pastu (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ozolnieku novada pašvaldība
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63050241
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Vēstule (Ozolnieku novada pašvaldība)
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63050241
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki