Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ozolnieku novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā (Ozolnieku novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma saņemšana
Informācijas saņemšana par uzņemšanu izglītības iestādēs. Pakalpojuma pieprasītājs var saņemt informāciju par pašvaldības teritorijā esošajām izglītības iestādēm un īstenotajām programmām. Ozolnieku novadā darbojas Ozolnieku vidusskola (t.+371 63050688; e-pasts: ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv), Teteles pamatskola (+371 63055432; e-pasts: tetelespsk@ozolnieki.lv), Salgales pamatskola (+371 63085743; e-pasts: salgalespsk@ozolnieki.lv), Garozas pamatskola (+371 26185548, e-pasts: garozaspsk@ozolnieki.lv), Ozolnieku Mūzikas skola (+371 29229482, e-pasts:   muzikasskola@ozolnieki.lv) Salgales Mūzikas un mākslas skola (+371 63085665, e-pasts:  salgales.ms@ozolnieki.lv).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada pašvaldība
Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības nodaļa
Ozolnieku novada pašvaldības Salgales pagasta pārvalde