Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ozolnieku pagasta padome
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Ozolnieku novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Nepieciešamie dokumenti:
Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (obligāti);
Pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara;
Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja iesniedzējs ir īpašnieks un pašvaldības darbiniekam nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas) vai īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks) (oriģināls).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada pašvaldība
Ozolnieku novada pašvaldības Ānes pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Branku pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Garozas pakalpojumju centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Salgales pagasta pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam pa pastu
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ozolnieku novada pašvaldība
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63050241
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki