Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pabalstu izmaksā aizbildnim par bērna uzturēšanu no aizbildnības nodibināšanas dienas līdz 18 gadu vecumam vai aizbildnības atcelšanas dienai.

Ja bērnam ir piešķirti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantijas fonda, tad pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai tiek samazināts par bērnam piešķirtajiem uzturlīdzekļiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments