Konsultācijas un vispārīgās informācijas saņemšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Izvēlētā teritorija: Rundāles novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rundāles novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem (Rundāles pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uzreiz vai 7 dienu laikā atbild uz vienkāršiem pieprasījumiem;
10 dienu laikā, ja informāciju pieprasīts sniegt tikai elektroniskā veidā un tai nav nepieciešama papildu apstrāde;15 dienu laikā, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde un 30 dienu laikā, ja tāda ir nepieciešama.
Izvēlētā teritorija: Rundāles novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs piesaka nepieciešamo konsultāciju vai informācijas pieprasījumu, izmantojot kādu no pieejamajiem kanāliem -  pašvaldībā klātienē, pa pastu, vai e-pastu, E-pakalpojums iestādes mājas lapā "Jautājumi un atbildes pašvaldībai" vai E-pakalpojumu „E-iesniegums”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rundāles novada dome
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis: 63962298
Fakss: 63962533
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@rundale.lv
Pasts Rundāles novada dome
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Konsultācijas laika precizēšana un informācijas sagatavošana
Ja nepieciešams, iestādes darbinieki saskaņā ar kompetenci sazinās ar informācijas vai konsultācijas pieprasītāju, lai vienotos par konsultācijas laiku vai sagatavotu nepieciešamo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Konsultācija vai informācijas sniegšana
Atbildīgais iestādes speciālists saskaņā ar kompetenci sniedz konsultāciju vai izsniedz nepieciešamo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rundāles novada dome
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis: 63962298
Fakss: 63962533
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@rundale.lv
Pasts Rundāles novada dome
Adrese: "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: