Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu izmaksā personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu fizisku un funkcionālu traucējumu dēļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmumu pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc tam, kad saņemti visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija