Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atmaksā sociāli apdrošinātām personām iepriekšējā kalendārā gada laikā pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās vai brīvprātīgās iemaksas, kas pārsniedz 22,41 eiro. Ja pārmaksātās iemaksas nesasniedz 22,41 eiro, tad tās uzkrāj un atmaksā pēc tā kalendārā gada beigām, kurā sasniegušas 22,41 eiro.

Pārmaksātās iemaksas VSAA aprēķina par iepriekšējo kalendāro gadu līdz tam sekojošā gada 1. aprīlim, informē par tām personu un pēc personas iesnieguma saņemšanas ieskaita saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pārskaitīšanu VSAA veic 22 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...