Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ozolnieku pagasta padome
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija (Ozolnieku novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Ozolnieku novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz iesniegumu par dzīves vietas reģistrāciju. Pakalpojumu sniedz vienas darba dienas laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada pašvaldība
Ozolnieku novada pašvaldības Ānes pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Branku pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Salgales pagasta pārvalde
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar LR MK 14.07.2015. noteikumiem Nr. 391 valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.

Maksāt var klātienē ar skaidru naudu, ar bankas karti vai ar pārskaitījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada pašvaldība
Ozolnieku novada pašvaldības Ānes pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Branku pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Salgales pagasta pārvalde
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izdrukātās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas parakstīšana un izziņas saņemšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Ozolnieku novada pašvaldība
Ozolnieku novada pašvaldības Ānes pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Branku pakalpojumu centrs
Ozolnieku novada pašvaldības Salgales pagasta pārvalde