Bezdarbnieka pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Bezdarbnieka pabalstu piešķir personai, kura ir ieguvusi bezdarbnieka statusu, ja personas kopējais apdrošināšanas stāžs bezdarba  gadījumam ir ne mazāks par vienu gadu, un Latvijas Republikā ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš ir atguvis darbspējas pēc invaliditātes vai kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bezdarbnieka statuss iegūts viena mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērna ar invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši līdz 31.12.2019. – pabalsta izmaksas ilgums ir 9 mēneši.
Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši no 01.01.2020. – pabalsta izmaksas ilgums ir 8 mēneši.

Plašāku informāciju var iegūt VSAA mājaslapā:
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/bezdarbnieka-pabalsts/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pabalsts tiek piešķirts pēc visas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, elektroniski vai portālā www.latvija.lv. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Iesniegumu var iesniegt arī Nodarbinātības valsts aģentūrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Pieprasot pabalstu, jāuzrāda dokumentu oriģināli, kas apliecina apdrošināšanas (darba) stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim un tam pielīdzinātos periodus, ja šādas informācijas jau nav VSAA rīcībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...