Bezdarbnieka pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Bezdarbnieka pabalstu izmaksā personai, kura ir zaudējusi darbu un ir ieguvusi bezdarbnieka statusu. Pabalstu var saņemt ne ilgāk kā 8 mēnešus. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža un iemaksu algas.
Bezdarbnieka pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot VSAA bezdarbnieka pabalsta kalkulatoru.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pabalsts tiek piešķirts vai atteikts pēc visas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Svarīgi zināt!
Lai tiktu piešķirts bezdarbnieka pabalsts, vispirms jāpiesakās bezdarbnieka statusam.
Bezdarbnieka statusu iegūst,  iesniedzot Nodarbinātības valsts aģentūrai adresētu iesniegumu par tā piešķiršanu. Pēc tam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai jāiesniedz iesniegums par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.
Lai nekavētos pabalsta piešķiršana un izmaksa, abus iesniegumus atbilstošā secībā vēlams iesniegt vienā dienā.

Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.gov.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, Nodarbinātības valsts aģentūrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

Pieprasot pabalstu, jāuzrāda dokumentu oriģināli, kas apliecina apdrošināšanas (darba) stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim un tam pielīdzinātos periodus, ja šādas informācijas jau nav VSAA rīcībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...