Būves stāva plāna vai telpu grupas plāna saņemšana vektordatu formātā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var pieprasīt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas būves stāva plānu vai telpu grupas plānu digitālā veidā vektordatu  formā (DGN formātā (MicroStation)), ko Valsts zemes dienests (VZD) sagatavo no iepriekš veiktajā kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajiem aktuālajiem vai vēsturiskajiem Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem.

Būves stāva plānam un telpu grupas plānam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pieejams identificētai personai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē:
https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/BspTGpsvdf2
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būves stāva plānu vai telpu grupas plānu vektordatu formātā var pieprasīt:
– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieteikumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
– ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;
– pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
– pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.
Pasūtījuma izpildi arhīva materiāliem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, VZD uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto vektordatni var saņemt pieprasījumā norādītajā veidā:
- tiešsaistē portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans portāls” ->  “Mans konts”.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz e-pastu vai e-adresē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
E-pasts
Parādīt visus...