Būves stāva plāna vai telpu grupas plāna saņemšana vektordatu formātā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma “Pieteikties būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšanai” ietvaros var pieprasīt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas būves stāva plānu vai telpu grupas plānu digitālā veidā vektordatu  formā (DGN formātā (MicroStation)), ko Valsts zemes dienests (VZD) sagatavo no iepriekš veiktajā kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajiem aktuālajiem vai vēsturiskajiem Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem.

Būves stāva plānam un telpu grupas plānam ir noteikts ierobežotas pieejamības  informācijas statuss.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pieejams identificētai personai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi” -> “Būves stāva plāna vai telpu grupas plāna saņemšana vektordatu formātā”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būves stāva plānu vai telpu grupas plānu vektordatu formātā var pieprasīt:
1. portālā Kadastrs.lv, izmantojot e-pakalpojumu, kas pieejams portāla Kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi” -> “Portālā” -> “Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus” -> „Pieteikties būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšanai”.
No e-pakalpojumā norādītās informācijas ģenerēsies iesniegums, ko pēc tā parakstīšanas ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, var iesniegt VZD.
2. elektroniskā veidā:
- ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;
- izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu.
2.2. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.
Pasūtījuma izpildi arhīva materiāliem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, VZD uzsāk tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
3. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto vektordatni var saņemt pieprasījumā norādītajā veidā:
- tiešsaistē portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans portāls” ->  “Mans konts”.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz e-pastu vai e-adresē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts
Parādīt visus...