Būves stāva plāna vai telpu grupas plāna saņemšana vektordatu formātā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var pieprasīt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas būves stāva plānu vai telpu grupas plānu digitālā veidā vektordatu  formā (DGN formātā (MicroStation)), ko Valsts zemes dienests (VZD) sagatavo no iepriekš veiktajā kadastrālajā uzmērīšanā iegūtajiem aktuālajiem vai vēsturiskajiem Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem.

Būves stāva plānam un telpu grupas plānam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pieejams identificētai personai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments 27,18 EUR 0,00 EUR 27,18 EUR
Pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu Pieprasījums 6,86 EUR 0,00 EUR 6,86 EUR
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 34,29 EUR 0,00 EUR 34,29 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"