Kadastra kartes lejupielāde
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv var lejupielādēt (eksportēt) Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus vektordatu formā par konkrētu zemes vienību vai kartē izvēlēto apgabalu (līdz 50 zemes vienībām).

Lai varētu lejupielādēt Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus par kadastra grupu, nepieciešams noslēgt līgumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšana” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi”-> “Kadastra kartes lejupielāde”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojumu var saņemt portāla Kadastrs.lv sadaļā “Elektroniskie pakalpojumi” -> “Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus" -> “Ģeotelpisko datu lejupielāde”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Ģeotelpisko datu lejupielāde
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojuma ietvaros sagatavotie Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati būs pieejami portāla Kadastrs.lv sadaļā „ Mans portāls” -> “Mans konts” izvēlētajā formātā pie attiecīga e-pakalpojuma ieraksta.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Mans konts