Apbedīšanas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:
• darba ņēmēja, pašnodarbinātā vai tā apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā;
• bezdarbnieka nāves gadījumā;
• pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā;
• valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.
Ja mirusī persona vienlaikus atbilst vairākiem nosacījumiem, kas apbedītājam dod tiesības saņemt šo pabalstu, tad izmaksā vienu, apmērā lielāko, apbedīšanas pabalstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments