Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Lai juridiska persona varētu izmantot portāla Kadastrs.lv identificētai personai pieejamus e-pakalpojumus, tās pārstāvim nepieciešams izveidot piekļuvi portāla Kadastrs.lv sadaļai “Mans portāls” ->“Mans konts”, kas ir vide, kurā var komunicēt ar Valsts zemes dienestu (VZD) un pārvaldīt savus pasūtījumus. Juridiska persona, kurai nav noslēgts līgums par portāla kadastrs.lv lietošanu, piesakoties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei, var izmantot portāla kadastrs.lv iespējas tapāt kā jebkura fiziska persona:
- apskatīt detalizēto informāciju par saviem VZD reģistrētajiem pasūtījumiem;
- sekot pasūtījumu izpildes statusiem;
- saņemt informāciju no VZD par pasūtījuma izpildi;
- iesniegt papildus pasūtījuma izpildei nepieciešamus dokumentus;
- saņemt pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus;
- apskatīt VZD izrakstītos rēķinus;
- apmaksāt VZD izrakstītos rēķinus;
- pasūtīt elektroniskos pakalpojumus un redzēt detalizētu informāciju par tiem.

Pēc konta izveides, pieteikumā norādītajām personām (piemēram, darbiniekiem) būs iespēja juridiskās personas vārdā izmantot e-pakalpojumus, portālam Kadastrs.lv pieslēdzoties ar portāla Latvija.gov.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.

Pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt juridiskās personas pārstāvis.
E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-3 darba dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” -> “Informācijas izsniegšanas pakalpojumi” -> “Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi” -> “Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. portālā Kadastrs.lv.
E-pakalpojums pieejams portāla Kadastrs.lv sadaļā "Elektroniskie pakalpojumi” -> “Portālā” -> “Pieteikties konta izveidei" -> „Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei”.
2. iesniedzot pieteikumu:
- ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu pieteikumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
2.2. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD KAC.
Pasūtot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai - arī pilnvarojuma dokuments.
2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pakalpojuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā dienā pēc tā reģistrācijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pasūtījuma izpildes pabeigšanas (pasūtījuma statuss „Pabeigts”), juridiskās personas konta lietotāji var uzsākt portāla Kadastrs.lv lietošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus