Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienesta (turpmāk-VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla kadastrs.lv sadaļa „Mans konts” (gan fiziskai, gan juridiskai personai) nodrošina vidi, kurā var komunicēt ar VZD un pārvaldīt savus pasūtījumus.

Lai juridiska persona varētu uzsākt portāla kadastrs.lv lietošanu, tās pārstāvim nepieciešams pieteikties konta izveidei (vienu reizi).

E-pakalpojums pieejams bez maksas.

VZD, atbilstoši pieteikumā juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei norādītajiem datiem, izveidos juridiskās personas lietotāju kontu, katram lietotājam piešķirot noteiktās tiesības.

Pēc juridiskās personas konta izveides, tā lietotāji varēs pieslēgties portālam kadastrs.lv, autentificējoties ar latvija.lv esošajiem līdzekļiem, norādot, ka vēlas lietot portālu kā juridiska persona.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskās personas pārstāvji:
- Uzņēmuma reģistrā reģistrētais juridiskās personas pārstāvis (piem., valdes loceklis vai prokūrists);
- pilnvarotā persona, pieteikumam pievienojot dokumentu, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu (piem., pilnvara).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Juridiska persona, kurai nav noslēgts līgums par portāla kadastrs.lv lietošanu, piesakoties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei, var izmantot portāla kadastrs.lv iespējas tapāt kā jebkura fiziska persona:
- apskatīt detalizēto informāciju par saviem VZD reģistrētajiem pasūtījumiem;
- sekot pasūtījumu izpildes statusiem;
- saņemt informāciju no VZD par pasūtījuma izpildi;
- iesniegt papildus pasūtījuma izpildei nepieciešamus dokumentus;
- saņemt pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus;
- apskatīt VZD izrakstītos rēķinus;
- apmaksāt VZD izrakstītos rēķinus;
- pasūtīt elektroniskos pakalpojumus un redzēt detalizētu informāciju par tiem.

Pieteikumu juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei noformē un iesniedz:

1. portālā kadastrs.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei” (sadaļā "Elektroniskie pakalpojumi->Portālā->Pieteikties konta izveidei").
E-pakalpojuma ietvaros persona:
- norāda pieteikuma noformēšanai nepieciešamo informāciju;
- paraksta sistēmā izveidoto pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

2. jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā klātienē;
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3. nosūtot elektronisku pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
4. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Jelgava
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-adrese
2. solis / Pakalpojuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā dienā pēc tā reģistrācijas.

Tiklīdz pasūtījuma izpilde ir pabeigta (pasūtījuma statuss „Pabeigts”) juridiskās personas konta lietotāji var uzsākt portāla kadastrs.lv lietošanu kā juridiskā persona.

Pakalpojuma pieprasītājs (juridiskās personas pārstāvis) var sekot sava pasūtījuma izpildes statusam:
1. portāla kadastrs.lv sadaļā:
- „Mani pasūtījumi VZD”, attiecīgajā lodziņā ievadot pasūtījuma numuru un nospiežot spiedpogu „Apskatīt” (bez autentifikācijas);
- „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD” (pēc autentifikācijas);

2. mobilajā lietotnē kadastrs.lv, meklējot pasūtījumu pēc tā numura.
Maksājumi: Skatīt maksājumus