Pensiju 2. līmeņa brīvprātīgā dalībnieka reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Personām, kas dzimušas no 1951. gada 1. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam (ieskaitot), ir tiesības pievienoties pensiju 2. līmenim brīvprātīgi, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

VSAA nodrošina personu pievienošanu pensiju 2. līmenim, reģistrē izvēlēto līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, un par to informē, nosūtot personai paziņojumu pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku reģistrāciju VSAA veic 30 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums VSAA pakalpojumiem
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...