Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā (Pirmsskolas un pamatizglītības 1.posms (1.-6.klasei) (Salas sākumskola))
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pirmsskolā – 1,5 – 6 gadus veci bērni.
Pamatskolā -   7 – 12 gadus veci bērni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
PI grupu audzēkņus ieskaita Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolā pēc dokumentu saņemšanas, skolēnus pēc dokumentu saņemšanas - no iepriekšējās mācību iestādes.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams:Pirmsskolā - Vecāku iesniegums, Bērna personu apliecinoši dokumenti (dzimšanas apliecības kopija), Personas lieta, ja bērns iepriekš ir apmeklējis citu PII, Bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa); Pamatskolā - Liecība vai sekmju izraksts, Vecāku iesniegums, Skolēna personu apliecinoši dokumenti, Personas lieta, Bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa); Uzņemot 1. klasē - nepieciešama izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to, ka tā tiek apmeklēta. Ja minētā programma ir apgūta ģimenē, vecāki par to rakstiski informē izglītības iestādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Salas pagasts
Adrese: "Pīlādzīši", Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Salas pagasts
Adrese: "Pīlādzīši", Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki