Pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pensiju 2. līmeņa dalībnieki, kuri ir obligāti pievienoti pensiju 2. līmenim (personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un ir sociāli apdrošinātas) un dalībnieki, kuri ir pievienojušies brīvprātīgi, var  mainīt līdzekļu pārvaldītāju vienu reizi kalendārajā gadā.

Viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus var mainīt divas reizes kalendārajā gadā.

Ieguldījumu plāns ir jāizvēlas atbilstoši savam vecumam un dalības ilgumam pensiju 2. līmenī.

Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu VSAA veic 15 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

Informāciju par esošo ieguldījumu plānu var iegūt portāla www.latvija.lv E-pakalpojumā Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...