Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros Valsts zemes dienesta (VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv var pārlūkot šādas VZD veidotās tematiskās kartes:
- Ēkas nolietojums;
- Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums;
- Ēkas galvenais lietošanas veids;
- Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte;
- Pašvaldībām piekritīgā zeme;
- Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai;
- Dzīvokļu pirkuma darījumi;
- Zemes un ēku pirkuma darījumi;
- Zemes pirkuma darījumi;
- Vērtību zonu apraksti;
- Projektētais nolietojums būvēm;
- Vērtību līmeņi kadastrālo vērtību bāzei 2022.gadam.

Tematiskajām kartēm ir informatīvs raksturs.

Visas tematiskās kartes ir kā atsevišķs kartes slānis papildus portālā kadastrs.lv esošajiem kartes slāņiem.

Tematiskās kartes var pārlūkot vienu stundu no kartes atvēršanas brīža.

Iespējams izveidot tematiskās kartes skata izdrukas.

Vēršam uzmanību!
- Tematiskā karte satur apjomīgu informāciju, tāpēc var rasties situācija, ka PDF izdrukā netiks attēlotas visas leģendas, bet tikai daļa no tām.
- Tematiskajā kartē ēkas kontūra var nesakrist ar krāsojuma kontūru, jo krāsojums veikts pēc ēkas kontūras kadastra kartē nevis pēc ortofoto kartes.  

Portālā kadastrs.lv pieejamie dati tiek aktualizēti:
1. Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
2. Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
3. Vērtību zonējumi - reizi četros gados pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
4. No Būvniecības informācijas sistēmas Kadastrā pirmsreģistrēto būvju dati - reizi diennaktī;
5. Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes - Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000 - kā fons VZD telpiskajiem datiem – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojumu var saņemt bezmaksas jebkura portālā autentificējusies vai autorizējusies persona.
Termiņš:
E-pakalpojums saņemams tiešsaistē vienu stundu no tematiskās kartes atvēršanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Juridiskas personas pārstāvim, ja nav noslēgts portāla kadastrs.lv abonēšanas līgums, pakalpojums pieejams, ja ir izveidots kadastrs.lv konts. Juridiskas personas konta izveidei, iesniedz pieprasījumu VZD, (skatīt pakalpojumu „Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei”).
Normatīvie akti
Valsts zemes dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 971; 24.12.2011)
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 48; 26.01.2012)
Zemes pārvaldības likums
(Saeima; likumi; 01.01.2015)
Adresācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 698; 11.12.2015)
Būvju klasifikācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 326; 15.06.2018)
Kadastrālās vērtēšanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 103; 21.02.2020)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 23.11.2021