Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros portālā Kadastrs.lv kā atsevišķu kartes slāni var pārlūkot Dienesta veidotās tematiskās kartes – piemēram, par 1m2 projektētajām kadastrālajām vērtībām un būvju nolietojumu, pirkuma darījumiem, ēku galvenajiem lietošanas veidiem un nolietojumu, pašvaldībai piekritīgo zemi, rezerves zemes fonda zemi un zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi u.c.

Tematiskajām kartēm ir informatīvs raksturs.

E-pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Valsts zemes dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 971; 24.12.2011)
Zemes pārvaldības likums
(Saeima; likumi; 01.01.2015)
Būvju klasifikācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 326; 15.06.2018)
Kadastrālās vērtēšanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 103; 21.02.2020)
Adresācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 455; 02.07.2021)
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 116; 28.03.2023)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.05.2023